Magyar Állateledel Egyesülés sajtóreggeli 2009. november 17.
Téma: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

„Az állateledel-gyártás, mint az élelmiszergazdaság egyik húzóágazata Magyarországon” című tanulmánya

Sajtóközlemény
 
Háttéranyagok
1. A tanulmányról (grafikonokkal)
2. Az Egyesülésről

 

Az állateledel-gyártás magyar sikerágazat

Budapest, 2009. november 17. - „Az állateledel-gyártás, mint az élelmiszergazdaság egyik húzóágazata Magyarországon" címmel készített tanulmányt az Agrárgazdasági Kutató Intézet a Magyar Állateledel Egyesülés megbízásából. A friss adatok regionális gyártóbázisról, Európa 5. a világ 8, legnagyobb exportőréről, nagy hozzáadott-értékről, magas munkaerő-hatékonyságról, növekvő foglalkoztatottságról és beruházásokról, sikeres és versenyképes ágazatról szólnak, mint a magyar állateledel ipart jellemző tények.

Az Egyesülés képviseletében Mayer Zsolt elmondta, hogy az élelmiszeriparban is végbement a rendszerváltás, és ennek egyik nyertese a viszonylag rövid múlttal rendelkező állateledel-gyártás lett. Hangsúlyozta, hogy az elért sikerek titka a szakmai tapasztalaton és az állateledel, mint kategória ismeretén túl a kiváló minőségű hazai alapanyagok és munkaerő, az európai szintű beruházások és ezek eredményeként a versenyképesség megőrzése. A Magyarországon előállított termékek az elmúlt másfél évtizedben előforduló nem mindig kedvező gazdasági környezet ellenére is piacot találtak. Ebben a modern iparágban kevés a piaci szereplő, ám kezdetektől fogva nagyon éles a verseny, ugyanakkor a közös érdekek mentén a cégek képesek az együttműködésre. Erre Európában jó példa a közel negyven éves Európai Állateledel-ipari Szövetség, Magyarországon pedig a tizenöt éve jól működő Magyar Állateledel Egyesülés. A korai években kialakított együttműködés és kompromisszum-készség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az állateledel ipart felkészülten érte az EU- csatlakozás. A magyar és unós hatóságokkal folytatott párbeszédnek köszönhetően a jogszabályok alkotásakor egyre inkább figyelembe veszik az állateledel ipar sajátosságait. A mostani tanulmány is rávilágít arra, hogy az állateledel ipar Magyarországon komoly gazdasági tényező, és remélhetőleg a köztudatba is bekerül, a többi „hungarikum" mellé, mint olyan termékcsoport, illetve ágazat, amire büszkék lehetünk.

Dr Popp József az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettese elmondta: az összefoglaló tanulmány úttörő munka két okból is: egyrészt a hazai állateledel-gyártás gazdasági szerepét taglaló munka Magyarországon - ismereteink szerint - eddig nem készült, másrészt az Intézet először foglalkozott mélyrehatóan a témával, és készített önálló elemzést e szakágazatról, amely mára több vonatkozásban is „felnőtt" a hazai takarmánygyártás mellé. „Az agráriumon és különösen a szűkebben vett mezőgazdasági alapanyagokat feldolgozó élelmiszeriparon belül az állateledel gyártás futott be olyan pályát, amilyet sokkal több szakágtól, sokkal több termékünktől reméltünk az ezredforduló tájékán.
Az állateledel gyártásnál a tőkeerős, hosszú távon gondolkodó szakmai befektetők, a meglévő hagyományok, szakmai tapasztalatok és a versenyképes alapanyag-termelés kínálta lehetőségeket sikerült kihasználni"- mondta a főigazgató-helyettes.

Szórádi Gyöngyi főtitkár az Egyesülés tevékenységét ismertetve külön kitért arra, hogy a fogyasztók még szélesebb körű tájékoztatása érdekében 2010. szeptemberétől új uniós szabályok léptek érvénybe, melyek az állateledelek címkéire és reklámozására vonatkoznak.


További információért kérjük, forduljon Szórádi Gyöngyihez a Magyar Állateledel Egyesülés főtitkárához a 0620-9738-340-es telefonszámon vagy az allateledelgyartok@t-online.hu emailen.

www.allateledelgyartok.hu

 

HÁTTÉRANYAG

Az állateledel-gyártás, mint az élelmiszergazdaság egyik húzóágazata Magyarországon


(Az összefoglalót a Magyar Állateledel Egyesülés készítette az AKI tanulmánya alapján)
A modern állateledel-gyártás a kedvtelésből, illetve társként tartott állatok gyorsabb, tisztább és teljesebb táplálása iránti igény növekedésével párhuzamosan alakult ki. Az állateledel-gyártás mára a gabonatermeléstől és a húsipartól kezdve, a gépiparon át az építőiparig és a szaktanácsadásig, több százezer embert foglalkoztató, közel 55 milliárd eurós forgalmú globális iparággá fejlődött.
Jelentőségét növeli, hogy a főtermékek előállításánál számos olyan, a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban keletkező melléktermékeket hasznosít, amelyek hulladékként történő kezelése, megsemmisítése egyébként jelentős költséggel járna. Az állateledel-gyártás a vásárlói igények kielégítése mellett, az újrahasznosításban is szerepet kap, aminek köszönhetően az emberi fogyasztásra készült élelmiszerek előállításának költsége csökken.
Az állateledelek kereslete növekvő tendenciát mutat Magyarországon is. Az éves hazai fogyasztás jelenleg mintegy 160 ezer tonnára tehető, ebből közel 130 ezer tonnát itthon állítanak elő. A belföldi piac forgalma az elmúlt öt esztendőben 25 százalékkal nőtt, az eladások értéke 2008-ban elérte a 30 milliárd forintot.
Piaci adatok alapján az iparági becslések szerint Magyarországon a kutyák több, mint húsz és a macskák tápanyagigényének átlag közel harminc százalékát etetik előregyártott állateledellel, ami azt jelenti, hogy még mindig jelentős a növekedési potenciál, jóllehet, a hazai vásárlóerő csökkenése miatt - különösen a pénzügyi-gazdasági válság időszakában - Kelet-Európa más országaihoz képest a piac lassúbb bővülésével lehet számolni az elkövetkező néhány évben.
Az állateledelek gyártása Magyarországon immár közel két évtizedes múltra tekint vissza. A hazai gyártók mellett az első külföldi érdekeltségű cégek 1991-1993 között jelentek meg. Ezek saját üzemeket létesítettek, gyártásukat nagyrészt hazai nyersanyagra alapozták. Magyarország hamar a kelet-közép-európai térség állateledel-gyártó nagyhatalma lett, a gyártókapacitás ma többszöröse a hazai piaci igényeknek.

 

A Magyar Állateledel Egyesülés tagvállalatai állateledel-gyártásának alakulása
(2004-2008)Forrás: Magyar Állateledel Egyesülés
A Magyar Állateledel Egyesülés tagvállalatai 2008-ban összesen 408 ezer tonna állateledelt állítottak elő. Ez közel 4 százalékkal haladta meg az előző évit, 15 százalékkal a 2004. évit. A vezető hazai állateledel-gyártók 2003-2008 között csaknem megháromszorozták a beruházásokra fordított összegeket. A gyártókapacitások növelésének köszönhetően a szakágazatban foglalkoztatottak száma 50 százalékkal nőtt, 2008-ban meghaladta az 1400 főt.
A Magyarországon gyártott állateledelek Európa szinte valamennyi országába eljutnak, de az importőrök között Japán, Ausztrália és Kazahsztán is rendszeresen jelen van. A nagy hozzáadott-értéknek és a versenyképes árnak köszönhetően a termékek a távoli piacokra is szállíthatók.

2008-ban Magyarország 303 millió dollár értékű kivitellel, 3,6 százalékos részesedéssel a nyolcadik helyen állt, míg az EU tagállamok közül az ötödik legnagyobb exportőr volt.


A kutya- és macskaeledelek (KN 230910) exportárbevételének partnerországok szerinti megoszlása (2008)Forrás: KSH külkereskedelmi statisztika
A kivitelben a kutya- és macskaeledelek 75-80 százalékos részarányt képviselnek. Ezek az ezredfordulót követően a magyar agrár- és élelmiszeripari export egyik komoly tételévé váltak. Két egymást követő évben, 2004-ben és 2005-ben a kutya- és macskaeledelek kiviteléből származott az élelmiszergazdaság összes exportárbevételének 6,3 százaléka. A külföldön eladott mennyiség 2008-ban elérte a 294 ezer tonnát, értéke 262 millió euróra rúgott. A szakágazat exportorientáltságát és munkaerő-hatékonyságát egyaránt jól jellemzi, hogy az APEH 2008. évi adatai alapján kalkulált szakágazati exportárbevétel valamennyi élelmiszeripari szakágazat közül - az étolajgyártás és a keményítőgyártás után - az állateledel-gyártó szakágazatnál volt egy foglalkoztatottra vetítve a legmagasabb, 31 millió forint.
Az állateledel-gyártáshoz besorolt szervezetek 62,4 milliárd forint körüli árbevételéből 2008-ban 17,7 milliárd forint származott belföldi értékesítésből, 44,7 milliárd forint az exportértékesítésből. A szakágazat az exportforgalom alapján 2008-ban a hatodik volt az élelmiszeripari szakágak között, 2004-2008 átlagában pedig az ötödik helyre került. Az export részesedése a teljes árbevételből fél évtized átlagában is kimagaslóan magas volt, 72 százalék körüli, ami egyértelműen jelzi a hazai állateledel-gyártás sikerességét.

Az állatok etetésére szolgáló készítmények (KN 2309) kivitelének szerkezete
(2004-2008)


Forrás: KSH külkereskedelmi statisztika

 

A kutya- és macskaeledelek (KN 230910) kivitelének értéke és részesedése az élelmiszergazdaság exportárbevételéből (2003-2008)


Forrás: KSH külkereskedelmi statisztika

 

Az Egyesülésről

A Magyar Állateledel Egyesülés képviseli a magyarországi állateledel ipart a magyar és az európai hivatalos partnerek, hatóságok felé.
Tagja vagyunk az Európai Állateledel Ipari Szövetségnek (FEDIAF), melyen keresztül részt veszünk az európai állateledel ipar szabályozásának kialakításában, mindvégig szem előtt tartva a Magyarországon tevékenykedő gyártó- és forgalmazó cégek érdekeit és a nemzeti sajátosságokat.

A Magyar Állateledel Egyesülést 2004. november 25-én alapították az 1992-ben létrehozott Állateledel Gyártók Egyesületében szerepet vállaló magyarországi állateledel gyártó- és forgalmazó vállalkozások.

Az átalakulással járó változással a szervezet alkalmazkodott a megváltozott jogszabályi és piaci körülményekhez, amelyek jellemzői az iparág rendkívül dinamikus fejlődése, a közép-kelet-európai régióban és a magyar agráriumban, a mezőgazdasági exportban betöltött meghatározó szerep, valamint a vásárlási szokásokban bekövetkezett változások, de legfőképp az ország csatlakozása az Európai Unióhoz. Mindez hatékonyabb kommunikációt és érdekképviseletet igényelt, így az iparági és piaci szereplők még szorosabb összefogására volt szükség.
Az Egyesülés tagvállalatai a magyarországi állateledel gyártás több mint 95%-át képviselik.

Köztudott, hogy az állateledeleket érintő szabályozás több mint 80 százaléka uniós eredetű, ezért nagy jelentősége van annak, hogy az egyesülés tagjai első kézből értesülhetnek a tervezett változásokról, melyekkel kapcsolatban azonnal kifejthetik és egyeztethetik álláspontjaikat, véleményüket. Az Egyesülés fontosnak tartja az európai állateledel-ipar önszabályozásának magyarországi meghonosítását, mivel az aktuális jogszabályokból és az ipari helyes gyakorlatból kiinduló útmutatók egyszerűbbé teszik a mindennapi működést a biztonságos gyártás, a termékkommunikáció és a táplálkozástudományi ismeretek szférájában.

2009. különösen fontos év volt az állateledel ipar számára, ugyanis több, az állateledel kategóriát jelentősen érintő uniós jogszabály született. Szeptember 1-jén jelent meg a 767/2009/EK Rendelet a takarmányok forgalomba hozataláról, amely 2010. szeptemberétől alkalmazandó új szabályokat tartalmaz az állateledelek címkézésére és a termékkommunikációra vonatkozóan.

A rendelethez az Európai Állateledel-ipari Szövetség (FEDIAF) kézikönyvet készített, amely megkönnyíti a gyártók számára az új követelményekhez való alkalmazkodást. Felhasználóbarát formában tartalmazza a termékek címkéjén feltüntetendő kötelező és fakultatív nyilatkozatokat, valamint útmutatást ad az állateledelekkel kapcsolatos egyéb kommunikációhoz, pl. a termékekkel kapcsolatban megfogalmazott állításokhoz, a reklámozáshoz promócióhoz vagy a távértékesítéshez.

Az iparág sajátosságaira kidolgozott termékkommunikációs irányelvek alkalmazásával a jövőben egyértelműbbé válik, hogy pl. mennyi csirkehúst kell tartalmaznia egy a címkéjén „csirkehússal" feliratot viselő állateledelnek, egységes normák készültek a biotermékekre, pontosan tisztázott, mikor állítható egy termékről, hogy „természetes", „friss" csökkentett „x"-tartalmú, „y"-ban gazdag vagy „z"-től mentes. Kérésre a fogyasztók vagy további információhoz juthatnak az interneten vagy telefonon a termékek összetételével kapcsolatosan.

Az ipar által kidolgozott és remélhetően hamarosan a hatóságok, és az Európai Unió által elismert dokumentum várhatóan megkönnyíti a fogyasztók tájékoztatását és az ellenőrzést végző hatóságok dolgát is.


A Magyar Állateledel Egyesülés tagvállalatai

Alpha-Pet Food Kft.
www.alphavet.hu
www.eukanuba.hu

Nestlé Purina PetCare
www.purina.hu
www.darling.hu
www.friskies.hu
www.purina-one.com

Hill's Pet Nutrition
www.hillspet.com

Pet Hungária Kft.
www.pet-hungaria.hu www.provimi.com

Mars Magyarország
www.mars.hu
www.pedigree.hu
www.whiskas.hu
www.pedigreorokbefogadas.hu
www.royal-canin.hu

Vitakraft Aqua-Food Kft.

www.aqua-food.hu


További információért kérjük, forduljon Szórádi Gyöngyihez a Magyar Állateledel Egyesülés főtitkárához a 0620-9738-340-es telefonszámon vagy az allateledelgyartok@t-online.hu emailen.

www.allateledelgyartok.hu